Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

  • wysłać e-maila na adres: kontakt@epi-centrum.bialystok.pl,
  • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 85 722 20 90,
  • skontaktować się osobiście w godzinach pracy Epi-Centrum Nauki: 8:00 - 15:00 (wtorek - czwartek), 11:30 - 18:30 (piątek - niedziela),
  • napisać pismo/złożyć wniosek na adres:  Epi-Centrum Nauki, ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych

Pomieszczenia Epi-Centrum Nauki przy Słonecznej 1 dostępne architektonicznie:

  • drzwi wejściowe i korytarze umożliwiają swobodny poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
  • wszystkie wystawy Epi-Centrum Nauki znajdują się na parterze,
  • w środku znajdują się toalety spełniająca kryteria dostępności.

Informacja dla osób niewidzących lub słabowidzących

Pomieszczenia Epi-Centrum Nauki przy Słonecznej 1:

  • korytarze są szerokie i w miarę możliwości pozbawione są większych przeszkód,
  • przy wejściach do obu budynków zlokalizowane są kasy, w których można uzyskać głosową informację o rozkładzie pomieszczeń oraz o działalności Epi-Centrum Nauki.

Kontakt do Koordynatora ds. dostępności

Scroll to Top