Oferta dla grup zorganizowanych

Jednym z głównych zadań Epi-Centrum Nauki jest rozwijanie zainteresowania naukami technicznymi i przyrodniczymi. W Epi-Centrum zapraszamy do aktywnego odkrywania, prowokujemy do zadawania pytań i skłaniamy do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi. Wszystko po to, aby łatwiej było zrozumieć otaczający nas świat i prawa nim rządzące.

Oferta Epi-Centrum Nauki wzbogaca wiedzę zdobywaną w procesie edukacji szkolnej. W naszych progach w bezpieczny i praktyczny sposób można sprawdzić oraz uzupełnić wiadomości teoretyczne, prowadząc różnorodne eksperymenty i obserwacje. W Epi-Centrum Nauki uczymy krytycznego myślenia i rozwijamy kompetencje niezbędne we współczesnym świecie, tłumacząc zasady telekomunikacji, robotyki czy energetyki. W naszej ofercie dla grup zorganizowanych znajdują się:

 • Wystawa Główna

 • Strefa Małego Odkrywcy

 • Zajęcia laboratoryjne

Wystawa Główna (7+)

Strefa Wystawy Głównej to uniwersalna przestrzeń poznawcza, w której każdy, bez względu na wiek, znajdzie coś dla siebie: mali i duzi, dzieci i dorośli, uczniowie i nauczyciele. Wystawa Główna obejmuje powierzchnię 2 670 m2, czyli tyle, ile 50 klas szkolnych. Na jej terenie znajduje się niemal 100 stanowisk doświadczalnych. Nie ma tam ustalonych tras zwiedzania, dzięki czemu każdy może
samodzielnie decydować, jaką ścieżką i w jakim tempie będzie się poruszał. Wystawa Główna obejmuje kilkanaście obszarów tematycznych i 3 laboratoria. Znajdują się tam stanowiska z dziedzin takich jak: optyka, transport, telekomunikacja, medycyna, automatyka, robotyka, mechanika oraz wiele innych.

GODZINY ZWIEDZANIA WYSTAWY GŁÓWNEJ
Wtorek - Piątek Weekendy i święta
I tura 8:30-10:30 11:30-13:30
II tura 11:00-13:00 14:00-16:00
III tura 13:30-15:30 16:30-18:30
CENNIK WYSTAWY GŁÓWNEJ
Rodzaj Biletu wtorek-piątek weekendy i święta
Bilet dla grup zorganizowanych* 22 zł 26 zł
PRZYKŁADOWY KOSZT ZWIEDZANIA WYSTAWY GŁÓWNEJ PRZEZ GRUPĘ UCZNIÓW SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
Liczba uczniów Opiekunowie wtorek-piątek weekendy i święta
10 1 220 zł 260 zł
20 2 462 zł 546 zł

Strefa Małego Odkrywcy (3-10 l.)

W Strefie Małego Odkrywcy na zwiedzających czekają przewodnicy – Zmysłek i Majka Pytajka. Miejsce to przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat, czyli przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkoły podstawowej. W Strefie Małego Odkrywcy znajduje się kilka obszarów tematycznych: Poznawanie i wiedza, Poznaj swoje ciało, Technika, Świat budownictwa, Energia wody.

GODZINY OTWARCIA STREFY MAŁEGO ODKRYWCY (maks. 50 os.)
Wtorek - Piątek Weekendy i święta
I tura 8:30-10:00 11:30-13:00
II tura 10:20-11:50 13:20-14:50
III tura 12:10-13:40 15:10-16:40
IV tura 14:00-15:30 17:00-18:30
CENNIK STREFY MAŁEGO ODKRYWCY (maks. 50 os.)
Rodzaj Biletu wtorek-piątek weekendy i święta
Bilet dla grup zorganizowanych* 16 zł 20 zł
PRZYKŁADOWY KOSZT WIZYTY W STREFIE MAŁEGO ODKRYWCY DLA GRUPY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Liczba uczniów Opiekunowie wtorek-piątek weekendy i święta
10 1 160 zł 200 zł
20 2 336 zł 420 zł

Zajęcia laboratoryjne

Epi-Centrum Nauki oferuje szereg fascynujących warsztatów przeznaczonych dla młodych odkrywców! Od magicznego świata glutka, przez trójwymiarowy świat druku 3D, tajemniczy mikroświat pod mikroskopem, aż po elektryzujące doświadczenia z elektrochemii — mamy coś dla każdego!

Zajęcia laboratoryjne dla grup zorganizowanych oferujemy w godzinach otwarcia Epi-Centrum Nauki, tj. 08:30 – 15:30 od wtorku do piątku. Możemy je zorganizować o dowolnej, ustalonej wcześniej godzinie. Aby umówić się na zajęcia, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 512 032 190. Zalecamy dokonanie rezerwacji przynajmniej 48 godzin przed planowanym wydarzeniem.

CENNIK ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH DLA GRUP
Rodzaj Biletu wtorek-piątek
Bilet dla grup zorganizowanych* 25 zł

* Bilet dla grup zorganizowanych:

 • przysługuje jednej osobie w zorganizowanej grupie przedszkolnej, szkolnej, osób dorosłych oraz osób z niepełnosprawnością, liczącej co najmniej 10 osób plus opiekun.
 • Jeden opiekun powyżej 10-cio osobowej grupy osób nie płaci za wstęp, każdy następny kupuje bilet. W przypadku grupy zorganizowanej z osobą z niepełnosprawnością, bilet bezpłatny przysługuje dla każdego opiekuna osoby z niepełnosprawnością (po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej).
 • W przypadku grup szkolnych ze szkół ponadpodstawowych na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie
  15 uczniów; w przypadku grup przedszkolnych i grup ze szkół podstawowych – maksymalnie 10 dzieci.
 • Jednorazowo można zarezerwować od 11 do 50 biletów.

 

Informacje na temat sprzedaży:
+48 85 722 20 90
kontakt@epi-centrum.bialystok.pl
Epi-Centrum Nauki, ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą: 

 • wysłać e-maila na adres: kontakt@epi-centrum.bialystok.pl,
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 85 722 20 90,
 • skontaktować się osobiście w godzinach pracy Epi-Centrum Nauki: 8:00 - 15:00 (wtorek - czwartek), 11:30 - 18:30 (piątek - niedziela),
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres:  Epi-Centrum Nauki, ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych

Pomieszczenia Epi-Centrum Nauki przy Słonecznej 1 dostępne architektonicznie:

 • drzwi wejściowe i korytarze umożliwiają swobodny poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
 • wszystkie wystawy Epi-Centrum Nauki znajdują się na parterze,
 • w środku znajdują się toalety spełniająca kryteria dostępności.

Informacja dla osób niewidzących lub słabowidzących

Pomieszczenia Epi-Centrum Nauki przy Słonecznej 1:

 • korytarze są szerokie i w miarę możliwości pozbawione są większych przeszkód,
 • przy wejściach do obu budynków zlokalizowane są kasy, w których można uzyskać głosową informację o rozkładzie pomieszczeń oraz o działaności Epi-Centrum Nauki.

Kontakt do Koordynatora ds. dostępności

Scroll to Top