Odkryj LABBAR – nową atrakcję w Epi-Centrum Nauki

Chcesz aby Twoje dziecko mogło jednocześnie bawić się i eksperymentować? Stworzyć swój własny kolor, zbudować wulkan, a może wywołać tęczę? Zabierz je do nowo otwartego Laboratorium Małego Odkrywcy (LABBAR) w Epi-Centrum Nauki w Białymstoku i pozwól mu na doświadczenia, które są najlepszym sposobem na zaspokojenie jego wrodzonej ciekawości.

Eksperymenty dają dużo radości i zabawy, a co najważniejsze, mają wartość edukacyjną. Rozwijają umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego i przyczyniają się do poszerzenia horyzontów myślowych małego odkrywcy. Zdobyte we wczesnym dzieciństwie umiejętności i wiedza staną się inspiracją i pomostem do pokonywania kolejnych szczebli edukacji.

Epi-Centrum Nauki w Białymstoku wystartowało z nową atrakcją – Laboratorium Małego Odkrywcy (LABBAR) skierowaną przede wszystkim do dzieci z początkowych klas szkół podstawowych (6-10 lat). LABBAR mieści się w Strefie Małego Odkrywcy. W tej nowatorsko przemyślanej przestrzeni dzieci przeprowadzają doświadczenia, eksperymenty i biorą udział w warsztatach. 

W zajęciach laboratoryjnych jednocześnie może uczestniczyć 16 osób. Każde dziecko dostanie fartuszek i okulary ochronne. W trakcie godzinnych zajęć uczestnicy przeprowadzają kilka doświadczeń z użyciem bezpiecznych substancji i odczynników, m.in. tworzą nowe kolory, budują wulkan i wywołują tęczę. Młodzi naukowcy wykonują wszystkie doświadczenia samodzielnie lub z pomocą opiekuna, zgodnie ze wskazówkami i instrukcjami przekazanymi przez prowadzących. Spotkania w laboratorium odbywają się we wtorki, czwartki i soboty.

Scroll to Top