Zasady bezpieczeństwa w Epi-Centrum Nauki

W trosce o bezpieczeństwo zwiedzających wszystkie eksponaty oraz powierzchnie często dotykane zostały pokryte specjalną, aktywną powłoką Titansolid. Ta działająca na zasadzie fotokatalizy substancja tworzy antybakteryjną, antywirusową i grzybobójczą powierzchnię aktywną przez minimum 12 miesięcy. To rewolucyjne rozwiązanie poprawia też jakość powietrza wewnątrz budynku i pozwala zachować czystość bez konieczności ciągłej dezynfekcji.

Przypominamy o konieczności zasłaniania ust i nosa, a także o zachowaniu bezpiecznej odległości (1,5 m) i dezynfekcji rąk – to główne zasady obowiązujące podczas wizyty w Epi-Centrum Nauki.

Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego część eksponatów została wyłączona z użytkowania lub ograniczona została liczba osób, które jednocześnie mogą z nich korzystać.

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa w Epi-Centrum Nauki w związku z pandemią koronawirusa:

  1. Odwiedzający Epi-Centrum Nauki zobowiązani są do:
    a. noszenia maseczek lub innego elementu zasłaniającego nos i usta (nie dotyczy: dzieci do 4. roku życia; osób, które mają problemy z oddychaniem oraz osób z niepełnosprawnościami, które mają kłopot z oddychaniem lub mogą mieć trudności ze zdjęciem maseczki lub innego elementu zasłaniającego nos i usta);
    b. dezynfekcji rąk tuż po wejściu do budynku Epi-Centrum Nauki (zarówno na Wystawę Główną, jak i do Strefy Małego Odkrywcy);
    c. zachowania dystansu 1,5 metra pomiędzy osobami znajdującymi się przy kasach i w przestrzeni wystaw (nie dotyczy osób mieszkających w ramach jednego gospodarstwa domowego).
  2. W toaletach mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 2 osoby (nie dotyczy: osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe, opiekunów osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i sprawujących opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia);
  3. Zaleca się dokonywanie zakupu biletów w elektronicznym systemie sprzedaży on-line. W przypadku zakupu biletu w kasie zalecamy korzystanie z transakcji bezgotówkowych.

Uwagi do eksponatów/stanowisk:

1. Wystawa Główna:

D22: Tesla vs. Edison (w czasie projekcji w sali kinowej może przebywać max. 6 osób)

D25: Elektroskopy i pałeczki ebonitowe (wyłączone z użytkowania)

D59: Alkogogle (zamknięta część stanowiska polegającą na zakładaniu alkogogli oraz rzucaniu piłeczkami do celu)

D66: Camera obscura (w pomieszczeniu może przebywać max. 2 os., nie dotyczy osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe, opiekunów osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób sprawujących opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia)

D80: Mam nosa (wyłączone z użytkowania)

Laboratorium L1: Laboratorium robotyki (wyłączone z użytkowania)

Laboratorium L2: Energetyka (możliwy dostęp do stanowisk DE4: Silnik elektryczny, DE5: Panel fotowoltaiczny, DE6: Elektrownia jądrowa, Stanowisko doświadczeń DE7: Energia śmieci).

Laboratorium L3: Laboratorium elektromobilności (wyłączone z użytkowania)

2. Wystawa Małego Odkrywcy:

DD19: Kręcinosek (wyłączone z użytkowania)

Przestrzeganie powyższych zasad będzie monitorowane przez pracowników Epi-Centrum Nauki. Prosimy o zastosowanie się do obowiązujących zasad oraz wykonywanie poleceń naszych pracowników.

Scroll to Top